Úvod Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOPU A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 Obchodní podmínky letem světem:

 • Kupní smlouvu uzavíráte odesláním objednávky.
 • Máte právo od kupní smlouvy odstoupit do 14-ti dnů.
 • Při převzetí zásilky od dopravce, VŽDY KONTROLUJTE jeho neporušenost.
 •  Pokud bude zásilka poškozená, okamžitě reklamujte u dopravce.
 •  V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky NEMUSÍTE zásilku od přepravce PŘEVZÍT.
 • Své dotazy a připomínky můžete zasílat na adresu naší společnosti: DAŇHEL AGRO a.s., Havlíčkova 205, 375 01 Týn nad Vltavou, anebo prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailovou adresu: kalisova@danhel.cz, popř. info@danhel.cz.  
 • EVIDENCE EET od 1.3.2017
  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

  

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.danhel.cz (dále jen „prodávající“). Provozovatelem portálu je DAŇHEL AGRO a.s., Lbosín 43, 257 26, Divišov, IČ: 26071169, DIČ: CZ26071169, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B16624, e-mail: info@danhel.cz, telefon: 385 721 213. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupujících“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

2.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.

3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Uživatelský účet

1.  Prostřednictvím registrace a vytvoření vlastního uživatelského učtu, může kupující objednávat zboží.

2. Při registraci na webové stránce a při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny potřebné údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně osobních informací nezbytných k registraci a vytvoření objednávky a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny uvedeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Výjimku tvoří zboží komunální a zahradní techniky, kde je zboží prezentováno informativním charakterem z důvodu odlišnosti cen u vybraného příslušenství k danému stroji.

2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3. Odesláním objednávky uzavírá kupujícím s prodávajícím kupní smlouvu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je úplné vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí (objednané zboží, způsob úhrady kupní ceny zboží, způsob doručení, informace o nákladech spojených s dodáním zboží).

4. Vyplněním a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu uvedenou v uživatelském rozhraní, popř. v objednávce.

6. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy si hradí kupující sám.

 

IV. Dodací lhůty, přepravné a platby

1. Zboží, jako zahradní technika, bude expedováno do 5 pracovních dnů po přijetí objednávky, zboží ze sekce reklamních předmětů bude expedováno ihned po přijetí z dodavatelských skladů, nejdéle však 3 - 5 týdnů po přijetí objednávky. Zboží ze sekce náhradní díly bude expedováno ihned po přijetí z dodavatelských skladů. Ve většině případů do 3 dnů, avšak tato dobo může být 3 - 5 týdnů. V případě, že nebude zboží skladem, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem, a domluven termín dodání.

2. Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři

3. Přepravu pro nás zajišťuje přepravní služba. Od vyexpedování zboží do 72 hod je zboží dodáno na místo určení. Kupující je povinen převzít zboží při dodání.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením.

6. U strojů, které nejsou běžně skladem (pro jejich vysokou cenu, malou obrátkovost atd.) vyžadujeme předem platbu zálohy ve výši cca 30% z ceny s DPH.

7. Cena dopravného a balného u reklamních předmětů se řídí podle aktuálních ceníků České pošty a přepravních služeb PPL a Geis Parcel, pouze na území České republiky. O odeslání zboží je zákazník informován prostřednictvím e-mailu. 

  Platba
Přepravce             Dobírka  Bankovním převodem
Česká pošta - balík do ruky       170,- Kč vč. DPH     149,- Kč vč. DPH
PPL       120,- Kč vč. DPH       99,- Kč vč. DPH
GEIS       120,- Kč vč. DPH       99,- Kč vč. DPH
Osobní odběr                  PLATBA V HOTOVOSTI                                              při vyzvednutí

 8. Kupující může cenu zboží vč. nákladů uhradit následujícími způsoby:

 • hotovosti v provozovně prodávajícího na pobočce v pracovní době od 7:00 do 15:30 hod:

                           o  pobočka Lbosín – Benešov u Prahy, adresa: Lbosín 43, 257 26 Divišov

                           o   pobočka Týn nad Vltavou, adresa: Havlíčkova 205, 357 01 Týn nad Vltavou

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 6177860257/0100, vedený u Komerční banky a.s., pro vyplnění variabilního symbolu uveďte číslo objednávky.

 9. Kupujícímu je zaslán spolu s objednaným zbožím daňový doklad/faktura.

10. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

1. Kupující má právo dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Čtrnácti denní lhůta začíná běžet následující den ode dne doručení zboží kupujícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít VZOROVÝ FORMULÁŘ, který je ke stažení na stránkách e-shopu.

2.  Pokud tak učiní, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po přijetí vráceného zboží prodávající obratem (nejdéle však do 14 dnů) zákazníkovi vrátí nazpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Do vrácené částky při odstoupení od kupní smlouvy se započítávají i náklady na doručení zboží kupujícímu, kdy se vrací jen částka odpovídající nejlevnější variantě dopravy, kterou si zákazník mohl v době objednání zvolit.

3. Kupující tím nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

4. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit dle § 1837 občanského zákoníku, za poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (např. obstarání zboží neuvedeného v nabídce internetového obchodu, atd.), a mimo jiné nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

VI. Další práva a povinnosti smluvních stran

1.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.  Vyřizování stížností spotřebitelů vyřizuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kalisova@danhel.cz Informaci o vyřízení stížností kujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

4..  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
 • výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží,
 • uvedená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.).

5.  Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

6.  Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku zrušit.

7.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

VII. Práva z vadného plnění

1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které prodávající popsal
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí
 • je zboží v odpovídajícím množství
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již od počátku (okamžiku převzetí).

4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Havlíčkova 205, 375 01 Týn nad Vltavou, po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle: 385 721 213. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6. "Reklamační řád" internetového obchodu www.danhel.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjemní, adresa bydliště, identifikační a daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

5. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou.

6. Kupující má možnost odmítnout souhlas s využíváním jeho elektronického kontaktu k zasílání obchodních sdělení. Projevení nesouhlasu může tak učinit prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu prodávajícího: eshop@danhel.cz, popř. info@danhel.cz.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí v podobě uvedené na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí s veškerými ustanoveními obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží a přepravného uvedeného v odst. IV. internetových stránek: www.danhel.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Potvrzenou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické i tištěné podobě a není přístupná.

4. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.

5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

6. Kontaktní údaje prodávajícího: DAŇHEL AGRO a.s., Havlíčkova 205, 375 01 Týn nad Vltavou, info@danhel.cz, telefon: 385 721 213.

  

V Týně nad Vltavou, dne 1.4.2019

Váš Daňhel Team

 

Pro starší verzi obchodních podmínek klikněte zde.

Reklamační řád

 I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňovány práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

 "Prodávající" je DAŇHEL AGRO a.s., se sídlem: Lbosín 43, 257 26 Divišov, a provozovnou: Havlíčkova 205, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 26071169, DIČ: CZ26071169.

 "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.danhel.cz (prodávající).

 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

II. Záruční podmínky

V případě, že objednané zboží vykazuje zjevné vady na přepravním obalu je kupující oprávněn zboží nepřevzít. (Kontrola obalu je povinností kupujícího). Kupující je povinen sepsat s přepravcem "Zápis o škodě" V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím. Kupující je povinen o tomto neprodleně informovat prodávajícího. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady na zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platným ustanovením zákona, činí 24 měsíců, v některých případech i delší. Po uplynutí záruční lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatit. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat. Reklamace chybějících, vadných nebo nějak skrytě poškozených dílu dopravou, dosud nepoužitého stroje, je nutné reklamovat do dvou dnů po převzetí. Jinak k nim nebude přihlédnuto.

 Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci reklamace neběží nová lhůta prouplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. Kupující může využít VZOROVÝ FORMULÁŘ pro odstoupení od kupní smlouvy, který lze volně stáhnout na stránkách e-shopu.

 

III. Vyřízení Reklamace

Reklamace se uplatňují v provozovně (Týn nad Vltavou) prodávajícího. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiky vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena včas, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

  V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Kupující může požadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen na záručním listě, případně jej sdělí prodávající kupujícímu po telefonu.

 Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku je nutné, aby bylo zboží zabaleno do originálního obalu a označeno příslušnými symboly pro přepravu. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží. Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo nasazením hobby stroje na profesionální použití apod.), servisní středisko bude nuceno naúčtovat kupujícímu náklady na zjištění a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.

 Nárok na uplatnění záruky také zaniká v případě neodborné montáže, neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:

 • porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží

IV. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závaznýchprávních předpisů.

2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

3. V případě jakékoli reklamace, kupující prodávajícího informuje o uplatnění reklamace a dohodne se s ním o nejvhodnější formě jejího vyřízení.

Reklamace vyřizuje:

Zahradní technika

Bc. Vojtěch Hrůša

+420 733 678 835

sebenda@danhel.cz

Reklamní předměty

Kališová Veronika

+420 385 721 213

kalisova@danhel.cz

Náhradní díly

Jiří Bartoš

+420 728 173 269

bartos@danhel.cz


Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti dne 1.4.2019
Změny v obchodních podmínkách vyhrazeny.

Vytisknout stránku

© 2022, DAŇHEL AGRO a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Přeskočit na začátek stránky